Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Środki produkcji

W produkcji ekologicznej można stosować wyłącznie środki produkcji, które są zgodne z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego.  

Poniżej znajduje się link do opracowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokumentu: Zasady postępowania producenta ekologicznego w przypadku podejrzenia skażenia uprawy niedozwolonymi środkami ochrony roślin lub w przypadku zaistnienia takiej sytuacji”.

Pobierz

Z załączonego dokumentu można się dowiedzieć jakie działania powinien podjąć producent ekologiczny, który:

  • zauważył prowadzony oprysk środkami ochrony roślin w sąsiedztwie swojej działki,
  • stwierdza znoszenie pestycydu na swoje uprawy,
  • nie jest świadkiem nieprawidłowego prowadzenia oprysków środkami ochrony roślin, ale zauważył ślady po wykonanym oprysku na swojej uprawie.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczył następujące jednostki organizacyjne oceniające i potwierdzające zgodność w zakresie wymagań określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego dla: 

  • nawozów organicznych, nawozów mineralnych, nawozów organiczno-mineralnych i środków poprawiających właściwości gleby do produkcji ekologicznej — Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym znajduje się na stronie   -  http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/Wykaz_ekologia.pdf

 

  • środków ochrony roślin do produkcji ekologicznej — Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

 Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym znajduje się na stronie -

https://www.ior.poznan.pl/19,wykaz-sor-w-rolnictwie-ekologicznym.html?tresc=42

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stronie resortu pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rodki-ochrony-roslin-spelniajace-wymogi-produkcji-ekologicznej zamieściło  „Listę środków ochrony roślin, których stosowanie jest zgodne z wymogami przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego”.

 

  • dodatków paszowych do produkcji ekologicznej — Instytut Zootechniki — Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

 Wykaz dodatków paszowych do produkcji ekologicznej spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego znajduje się  stronie - http://www.izoo.krakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1226&Itemid=49

 

Wykaz dostępnego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi znajduje się na stronie  Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 http://piorin.gov.pl/rolnictwo-ekologiczne/wykaz-materialu-ekologicznego/

W przypadku gdy ww. produkty, którymi zainteresowany jest rolnik nie są dostępne w powyższym wykazie może on wystąpić z wnioskiem do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa o pozwolenie na zastosowanie materiału niewyprodukowanego metodami ekologicznymi.  

Wzór wniosku - http://piorin.gov.pl/files/userfiles/giorin/wn/prawo/wniosek_aktualny_16_06_20140.pdf