Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
    sekretariat@agroeko.com.pl             666 338 204  

Podstawa prawna działalności jednostki

AGRO EKO logo rebranding RGB

jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której zawiązanie nastąpiło aktem notarialnym z dnia 2007-07-09.
Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Spółek w dniu 2007-07-23 pod numerem rejestru 0000285181 a od 2016 roku jesteśmy członkiem Grupy Kapitałowej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

 

Podstawowym celem działania Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. jest:

 

Certyfikacja podmiotów działających w zakresie produkcji ekologicznej, dokonywana zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 14.06.2018, z późn. zm.) oraz aktami delegowanymi, wykonawczymi oraz uzupełniającymi.

Rolnictwo ekologiczne określa się jako system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Produkcja ekologiczna powinna łączyć przyjazne środowisku praktyki gospodarowania, wspomagać wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystywać naturalne procesy oraz zapewnić właściwy dobrostan zwierząt.

Certyfikacja podmiotów w zakresie systemu QAFP.

System Gwarantowanej Jakości Żywności zapewnia wysoką, powtarzalną i wiarygodną jakość produktów mięsnych, poprzez zdefiniowanie i nadzorowanie kryteriów i warunków produkcji na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego.

Certyfikacja producentów w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin.

Integrowana produkcja roślin (IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.

Certyfikacja podmiotów w zakresie systemu PQS.

System PQS (Pork Quality System) to jeden z pierwszych w Polsce program wytwarzania wysokiej jakości mięsa wieprzowego, opracowany w 2009 roku przez organizacje reprezentujące rolników i przetwórców mięsa - związek "Polskie Mięso" oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS".

 ♠ Certyfikacja systemów własnych klienta.

 

Posiadamy certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum  Akredytacji - AC 148

oraz

Upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzania certyfikacji w w/w zakresie  - PL-EKO-09

Upoważnienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie do przeprowadzania certyfikacji w integrowanej produkcji roślin

 

Jak rozpoznać produkty ekologiczne?

Żywność ekologiczna

 

Back to top