Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
uelogo

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne określa się jako system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Produkcja ekologiczna powinna łączyć przyjazne środowisku praktyki gospodarowania, wspomagać wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystywać naturalne procesy oraz zapewnić właściwy dobrostan zwierząt.

Bardzo często podkreśla się dwoistą naturę systemu rolnictwa ekologicznego. Przede wszystkim jest to system wpływający pozytywnie na środowisko naturalne, co też przyczynia się do osiągania szeroko rozumianych korzyści rolnośrodowiskowych. Z drugiej jednak strony, rolnictwo ekologiczne jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku. Konsumenci skłaniają się ku produktom ekologicznym, chcą je kupować i zazwyczaj płacą za nie wyższą cenę niż za produkty, które nie zostały wytworzone takimi metodami. Zgodnie z tym podejściem system rolnictwa ekologicznego jest systemem rynkowym.

Szybki rozwój sektora rolnictwa ekologicznego znajduje odzwierciedlenie we wzroście podaży wysokojakościowych produktów rolnictwa ekologicznego. W 2004 r. kontrolą objętych było 3 760 gospodarstw ekologicznych o powierzchni 82 730 ha, a w 2019 r. liczba gospodarstw ekologicznych wynosiła już 20 144 o powierzchni blisko 507 637,13 ha. Liczba producentów zajmujących przetwórstwem produktów ekologicznych również wzrosła z 99 w 2005 r. do 1022 w 2019 r. Znaczny rozwój sektora rolnictwa ekologicznego spowodowany jest wzrostem zainteresowania konsumentów żywnością wysokiej jakości.

Jednostka certyfikującą Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. w ramach rolnictwa ekologicznego może sprawować nadzór nad producentami zgłaszającymi następujące kategorie działalności:

  • ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt,
  • zbiór ze stanu naturalnego,
  • pszczelarstwo,
  • produkty akwakultury i wodorosty morskie,
  • przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz lub drożdży,
  • wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych w tym importowanych z państw trzecich.

 

Zapraszamy Państwa do korzystania z opracowań dostępnych na stronach internetowych:

- Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Metodyki produkcji ekologicznej:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/metodyki-dla-produkcji-ekologicznej

- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – publikacje dotyczące produkcji roślinnej oraz zwierzęcej ekologicznej oraz konwencjonalnej:
https://cdr.gov.pl/transfer-wiedzy/broszury-publikacje