Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
    sekretariat@agroeko.com.pl             666 338 204  

Czemu warto posiadać gospodarstwo ekologiczne?

29 maj 2023

Szanowni Państwo,

Rolnictwo ekologiczne staje się coraz bardziej popularne nie tylko ze względu na metodę wytwarzania produktów, ale daje również większe możliwości w uzyskaniu dopłat. Od dłuższego czasu obserwujemy coraz większe wsparcie dla ekologicznych producentów rolnych.

W ramach wniosku o przyznanie dopłat, można ubiegać się o:

  • płatności ekologiczne (zobowiązania kontynuacyjne w ramach PROW 2014-2020), w tym: premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą i przyznanie kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa ekologicznego;
  • płatności ekologiczne (nowe zobowiązania w ramach WPR 2023-2027), w tym: małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi, premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą oraz przyznanie kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa ekologicznego.

Aby uzyskać ww. płatności należy w odpowiednim terminie złożyć wniosek do ARiMR oraz podlegać nadzorowi jednostki certyfikującej (np. Centrum Jakości AgroEko sp. z o.o.). W 2023 r. termin składania wniosków został wydłużony do 30 czerwca. Ostateczny termin złożenia wniosku to jednak 25 lipca 2023 r. (za każdy dzień roboczy opóźnienia będzie stosowane zmniejszenie płatności w wysokości 1 proc. należnej kwoty płatności).

Dodatkowo w sierpniu br. rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie finansowe w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zamierzeniem programu Rozwój Małych Gospodarstw 2023 jest osiągnięcie lepszej orientacji rynkowej mikro, małych oraz średnich gospodarstw, a tym samym – zwiększenie ich konkurencyjności poprzez wzrost wartości sprzedaży wyprodukowanych lub przetworzonych produktów rolnych. To właśnie producenci ekologiczni będą mogli liczyć na maksymalną kwotę pomocy, która osiągnie nawet 120 tys. zł. O wypłacie środków będzie decydowało miejsce na liście i system punktowy. Warto zaznaczyć, że spośród wszystkich kryteriów najwięcej punktów (4 pkt.) może otrzymać rolnik uczestniczący w systemie rolnictwa ekologicznego – pod warunkiem, że powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa objęta tym systemem stanowi co najmniej 50 % powierzchni użytków rolnych tego gospodarstwa. Nabór wniosków, zgodnie z określonymi w harmonogramie terminami, przewidziano w dniach od 1 do 30 sierpnia br. Wnioski przyjmować będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy w 2023 r.: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/harmonogram-naboru-wnioskow-w-ramach-ps-wpr

Jeszcze wcześniej bo od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu swojego gospodarstwa będą mogli starać się o dofinansowanie. Wsparcie finansowane będzie z PROW 2014-2020.

W tym naborze również będzie dokonywana ocena punktowa. O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała suma uzyskanych punktów. Za uczestnictwo w systemie rolnictwa ekologicznego również będą przyznawane dodatkowe punkty - jeśli co najmniej 50% powierzchni gruntów zostanie objętych systemem rolnictwa ekologicznego. Aby uzyskać punkty za kryterium związane z uczestnictwem w systemie rolnictwa ekologicznego, w momencie składania wniosku o przyznanie pomocy należy już posiadać certyfikat.

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszary-a---d

Zachęcamy zatem do wcześniejszego zgłaszania się do Centrum Jakości AgroEko. sp. z o.o., abyśmy mogli w terminie wydać certyfikaty oraz aby ekologiczni producenci rolni mogli skorzystać z możliwych dopłat https://www.agroeko.com.pl/certyfikowane-obszary/rolnictwo-ekologiczne/zgloszenie


Back to top