Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Krajowa podstawa prawna

Dokumenty

Data utworzenia Saturday, 18 June 2016
Modified Date Thursday, 17 November 2016
Rozmiar 194 Kilobajtów

01. Ustawa o rolnictwie ekologicznym

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975) oraz akty wykonawcze do niniejszej ustawy

Data utworzenia Tuesday, 10 May 2016
Modified Date Thursday, 17 November 2016
Rozmiar 298 Kilobajtów

02. Rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków (Dz.U. Nr 54, poz. 326)

Data utworzenia Tuesday, 10 May 2016
Modified Date Thursday, 17 November 2016
Rozmiar 313 Kilobajtów

03. Rozporzadzenie w sprawie warunków produkcji

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie niektórych warunków produkcji ekologicznej (Dz.U. Nr 56, poz. 348)

Data utworzenia Friday, 13 May 2016
Modified Date Thursday, 17 November 2016
Rozmiar 705 Kilobajtów

04. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków (Dz.U. Nr 225, poz. 1468)

Data utworzenia Wednesday, 11 May 2016
Modified Date Thursday, 17 November 2016
Rozmiar 1.07 Megabajtów

05. Ustawa o środkach ochrony roślin

Ustawa o środkach ochrony roślin (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2015 r. poz. 547) - tekst jednolity oraz akty wykonawcze do ustawy

Data utworzenia Sunday, 15 May 2016
Modified Date Thursday, 17 November 2016
Rozmiar 95 Kilobajtów

06. Rozporządzenie w sprawie wyników przeprowadzonych analiz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie danych dotyczących wynikow przeprowadzonych analiz (Dz. U. z 2015 r. poz. 676)

Data utworzenia Thursday, 12 May 2016
Modified Date Thursday, 17 November 2016
Rozmiar 220 Kilobajtów

07. Rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień inspektora

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 742)

Data utworzenia Monday, 16 May 2016
Modified Date Thursday, 17 November 2016
Rozmiar 101 Kilobajtów

08. Rozporządzenie w sprawie odstępstw od produkcji ekologicznej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogólnych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 799)

Data utworzenia Tuesday, 17 May 2016
Modified Date Thursday, 17 November 2016
Rozmiar 266 Kilobajtów

09. Rozporządzenie w sprawie laboratoriów

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria (Dz. U. z 2015 r., poz. 795)

Data utworzenia Saturday, 14 May 2016
Modified Date Thursday, 17 November 2016
Rozmiar 556 Kilobajtów

10. Rozporządzenie w sprawie wykazu producentów

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U. 2015 r., poz. 1429)

Data utworzenia Friday, 17 June 2016
Modified Date Monday, 06 November 2017
Rozmiar 729 Kilobajtów

11. Rozporządzenie o sankcjach

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisow dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 777). Obowiązujące do dn. 31.12.2017r.

Dnia 20.09.2017 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Data utworzenia Wednesday, 18 May 2016
Modified Date Thursday, 17 November 2016
Rozmiar 678 Kilobajtów

12. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria (Dz. U. z 2016 r. poz. 914)

SDG Houston